Rekabetin arttığı günümüz dünyasında kurumların ayakta kalabilmesi ve fark yaratabilmesi için psikolojik süreçlerin ve çalışan ilişkilerinin farklı bir gözle değerlendirildiği ve verimlilik,iş,performans,yönetim vb. konulara yeni yaklaşımlar getiren psikoloji disiplininden yararlanmaları kurumsal faydayı ciddi oranda arttırmaktadır.

Doğru Psikoloji Merkezi olarak, iş ve sosyal yaşamınızı göz önünde bulundurarak iş yerindeki veriminizi arttırmayı planlıyoruz.

Psikolojik danışmanlık, bir iş yerinde çalışanların işle ilgili performans ve memnuniyetlerini arttırma ve bu sayede kurumun işlevselliği,üretkenliği ve verimliliğinin geliştirmesi amacıyla verilen bir danışmanlık hizmetidir.

Her kurum bir sistemdir ve bu sistemin uyumlu bir şekilde kurumun başarısı,üretkenliği ve verimliliğinde tartışılmaz bir öneme sahiptir. Kurum sistemi pek çok  alt sistemden oluşur ve her sistemin kendine özel bir yapısı ve işlevi vardır. Her alt sistem de bireylerden oluşur ve bu bireylerin gereken işlevi sistemin diğer parçalarıyla uyumlu bir şekilde yerine getirebilmesi gereklidir.Psikolojik danışmanlık, sistemin tüm parçalarının,sistem içinde doyumlu ve üretken olabilmesini ve sistemin bütününe doğru şekilde hizmet edebilmesini amaçlar.

Çalışan ortamın özellikleri kadar çalışan kişilerin bireysel psikolojik durumları ve birbirleriyle etkileşimleri de bireylerin verimliliğini ve işle ilgili doyumlarını etkilemektedir.Bu bakış açısından kurumsal psikolojik danışmanlık,iş verimliliğinin ve memnuniyetinin artmasına yardımcı olmasının yanı sıra psikolojik ve hatta fiziksel sağlığın korunması amacına da hizmet etmektedir. Dolayısıyla Kurumsal Psikolojik Danışmanlık hizmeti, şirketlerin fark yaratmasına ve kalite standartlarının gelişimine destek olan çok yönlü bir hizmettir.

Kurumsal Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri:

  • Pozitif İletişim ,Pozitif Performans ( İletişim Becerileri)
  • Öfke Kontrolü (Öfkeyle Başa Çıkma Yöntemleri)
  • Verimliliği arttırmaya yönelik Psikolojik Testler (Kişilik, Zeka, vb.) ve Ölçekler (Sosyal Uyum Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği vb.)
  • İş yerlerindeki Tükenmişlik Sendromu