Değerlerimiz

Doğru Psikoloji ve Psikoterapi Merkezi, mesleki ve etik değerler doğrultusunda klinik görüşmelerin gerçekleştirildiği ve bu merkezde verilen psikolojik hizmetler kapsamında, yaşanan sorunu/problemi daha iyi anlayabilmek amacıyla uygulanan çeşitli psikolojik testler ve uygulamalar ile başvuru gerekçesine yönelik bireysel, çocuk, aile ve çiftler ile yapılan görüşmeler,uygulama süreleri türüne göre değişmekle beraber, görüşme için belirlenen saat ve yerde, seans adı verilen görüşme oturumları şeklinde gerçekleştirilmektedir.