Gizlilik

Gizlilik kavramı, danışanın kimliğinin ve paylaşımlarını gizli tutmakla ilgili, etik bir sorumluluktur. Bu etik kurallar çerçevesinde yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür. Bu doğrultuda, psikolojik hizmetlerde açıklık, samimiyet ve paylaşım oldukça önem arz etmektedir; dolayısıyla bu tür uygulamalarda gizlilik kaçınılmazdır. Uygulama ve görüşme içerikleri (seanlar)  paylaşılan kişisel bilgiler dahil her şey, kesinlikle terapist-danışan mahremiyeti altında gizli kalmakta ve 3.şahıslara (yasal zorunluluklar haricinde) kesinlikle paylaşılmayacaktır.  Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise bu paylaşım danışanın bilgisi dahilinde yapılmaktadır.