Hakkımızda


            Doğru Psikoloji ve Psikoterapi Merkezinin temel özelliği mümkün olduğunca çok kişinin terapi hizmetlerinden faydalanabilmesini sağlamaktır.Sanıldığının aksine psikoterapiye sadece akıl sağlığı bozuk kişiler gelmez. Kişiler birçok sebepten dolayı terapiste ihtiyaç duyar.Bazen içinde bulunulan bir kriz durumuna başka bir bakış açısı ve fikir aramak için,bazen yıllarca bağlı kalınan travmatik yaşam deneyimlerini çözmek için ve bazen tüketici stres ve stres tetikleyicileriyle başa çıkmayı başarmak için psikoterapiye başlamalıdır. Doğru Psikoloji ve Psikoterapi Merkezinde Psikoterapiyi Doğru ve Etik şekilde faydalanabilirsiniz.


Psikoterapi Etik İlkeleri

Her Klinik Psikoloğun psikoterapötik yaklaşımın ilkelerini bilmesi, hastasına daha fazla yardımcı olabilmesini sağlar. Bu temek ilkeler; 

• Dinlemeyi bilmek

• Empati yapabilmek (eş duyum)

• Hastayı yargılamamak

• Terapist danışan ilişkilerinin sınırlarını korumak,

• Aceleci yorumlamalara kapılmamak

• Yorumları Uygun zamanda yapmak

• DOĞRU, dürüst ve saydam olmak,

Terapinin türü çeşidi ne olursa olsun olmazsa olmaz ilkeleri bunlardır. Danışanın hangi dilden,ülkeden, ırktan, hangi meslek grubundan,hangi görüşten olursa olsun, eşit ve insana saygılı davranışta bulunmak esastır. Merkezimizde uzman tarafından çocuk, ergen, yetişkin psikoterapisi Oyun terapisi, Grup terapisi, Bilişsel Davranışçı terapi, Yetişkin psikoterapiler, Psikolojik test uygulamaları, Kurumsal Danışmanlık ve Seminer hizmetleri verilmektedir.Daha fazla bilgi almak için merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

Kurucu Uzm.Klinik Psikolog Oğuzhan AKBOYA